Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Mô hình ERD là gì? Ứng dụng của ERD trong quản lý bán hàng

05/01/2023
BLOG

Mô hình ERD được áp dụng rất nhiều cho việc quản lý bán hàng của các doanh nghiệp, tuy nhiên nhiều người vẫn chưa thực sự hiểu rõ về mô hình ERD này. Vậy cùng Thiên Thanh tìm hiểu xem mô hình ERD có ý nghĩa gì trong việc quản lý bán hàng của doanh nghiệp nhé!

Web miễn phí

Mô hình ERD là một sơ đồ quan hệ thực thể ERD – mô hình quản lý bán hàng viết tắt của từ tiếng anh entity relationship model là một lưu đồ minh họa về các thực thể liên quan như con người, đồ vật hay các khái niệm liên quan đến nhau trong cùng một hệ thống, lĩnh vực đó. Trong một ERD sẽ có các thực thể cụ thể, giữa chúng có các mối quan hệ với nhau có từng trường hợp bán hàng khác nhau.

xem thêm: CÁCH TẠO TÀI KHOẢN GOOGLE ANALYTICS